< prev index next >

src/jdk.jartool/share/classes/sun/tools/jar/resources/jar_sv.properties

Print this page
rev 47329 : 8189102: All tools should support -?, -h and --help

*** 117,125 **** main.help.opt.create.update.do-not-resolve-by-default=\ --do-not-resolve-by-default Exkludera fr\u00E5n standardrotupps\u00E4ttningen med moduler main.help.opt.create.update.warn-if-resolved=\ --warn-if-resolved Tips f\u00F6r ett verktyg f\u00F6r att utf\u00E4rda en varning om modulen\n har l\u00F6sts. deprecated, deprecated-for-removal,\n eller incubating main.help.opt.create.update.index=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create, update och generate-index:\n main.help.opt.create.update.index.no-compress=\ -0, --no-compress Endast lagring, anv\u00E4nd ingen ZIP-komprimering main.help.opt.other=\ \u00D6vriga alternativ:\n ! main.help.opt.other.help=\ -h, --help[:compat] Visa den h\u00E4r hj\u00E4lpen eller kompatibilitetshj\u00E4lpen (valfritt) main.help.opt.other.help-extra=\ --help-extra Visa hj\u00E4lp f\u00F6r extra alternativ main.help.opt.other.version=\ --version Skriv ut programversion main.help.postopt=\ Ett arkiv \u00E4r ett modul\u00E4rt jar-arkiv om en moduldeskriptor, 'module-info.class',\n finns i roten av de angivna katalogerna eller det angivna jar-arkivet.\n F\u00F6ljande \u00E5tg\u00E4rder \u00E4r endast giltiga vid skapande av ett modul\u00E4rt jar-arkiv och\n vid uppdatering av ett befintligt icke-modul\u00E4rt jar-arkiv: '--module-version',\n '--hash-modules' och '--module-path'.\n\n Obligatoriska och valfria alternativ f\u00F6r l\u00E5nga alternativ \u00E4r \u00E4ven obligatoriska\n respektive valfria f\u00F6r alla motsvarande korta alternativ. --- 117,125 ---- main.help.opt.create.update.do-not-resolve-by-default=\ --do-not-resolve-by-default Exkludera fr\u00E5n standardrotupps\u00E4ttningen med moduler main.help.opt.create.update.warn-if-resolved=\ --warn-if-resolved Tips f\u00F6r ett verktyg f\u00F6r att utf\u00E4rda en varning om modulen\n har l\u00F6sts. deprecated, deprecated-for-removal,\n eller incubating main.help.opt.create.update.index=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create, update och generate-index:\n main.help.opt.create.update.index.no-compress=\ -0, --no-compress Endast lagring, anv\u00E4nd ingen ZIP-komprimering main.help.opt.other=\ \u00D6vriga alternativ:\n ! main.help.opt.other.help=\ -?, -h, --help[:compat] Visa den h\u00E4r hj\u00E4lpen eller kompatibilitetshj\u00E4lpen (valfritt) main.help.opt.other.help-extra=\ --help-extra Visa hj\u00E4lp f\u00F6r extra alternativ main.help.opt.other.version=\ --version Skriv ut programversion main.help.postopt=\ Ett arkiv \u00E4r ett modul\u00E4rt jar-arkiv om en moduldeskriptor, 'module-info.class',\n finns i roten av de angivna katalogerna eller det angivna jar-arkivet.\n F\u00F6ljande \u00E5tg\u00E4rder \u00E4r endast giltiga vid skapande av ett modul\u00E4rt jar-arkiv och\n vid uppdatering av ett befintligt icke-modul\u00E4rt jar-arkiv: '--module-version',\n '--hash-modules' och '--module-path'.\n\n Obligatoriska och valfria alternativ f\u00F6r l\u00E5nga alternativ \u00E4r \u00E4ven obligatoriska\n respektive valfria f\u00F6r alla motsvarande korta alternativ.
< prev index next >