< prev index next >

src/jdk.jartool/share/classes/sun/tools/jar/resources/jar_sv.properties

Print this page
rev 47329 : 8189102: All tools should support -?, -h and --help


 102 main.help.opt.main.update=\ -u, --update        Uppdatera ett befintligt jar-arkiv
 103 main.help.opt.main.extract=\ -x, --extract       Extrahera namngivna (eller alla) filer fr\u00E5n arkivet
 104 main.help.opt.main.describe-module=\ -d, --describe-module   Skriv ut moduldeskriptorn eller det automatiska modulnamnet
 105 main.help.opt.any=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som \u00E4r giltiga i alla l\u00E4gen:\n\n -C DIR           \u00C4ndra till den angivna katalogen och inkludera\n               f\u00F6ljande fil
 106 main.help.opt.any.file=\ -f, --file=FILE      Namnet p\u00E5 arkivfilen. N\u00E4r det utel\u00E4mnas anv\u00E4nds stdin eller\n               stdout beroende p\u00E5 \u00E5tg\u00E4rden\n   --release VERSION   Placerar alla f\u00F6ljande filer i en versionshanterad katalog\n               i jar-filen (t.ex. META-INF/versions/VERSION/)
 107 main.help.opt.any.verbose=\ -v, --verbose       Generera utf\u00F6rliga utdata till standardutdata
 108 main.help.opt.create=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4get create:\n
 109 main.help.opt.create.normalize=\ -n, --normalize      Normalisera informationen i det nya jar-arkivet\n               n\u00E4r det har skapats
 110 main.help.opt.create.update=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create och update:\n
 111 main.help.opt.create.update.main-class=\ -e, --main-class=CLASSNAME Applikationsing\u00E5ngspunkten f\u00F6r frist\u00E5ende\n               applikationer paketerad i ett modul\u00E4rt, eller k\u00F6rbart,\n               jar-arkiv
 112 main.help.opt.create.update.manifest=\ -m, --manifest=FILE    Inkludera manifestinformationen fr\u00E5n den angivna\n               manifestfilen
 113 main.help.opt.create.update.no-manifest=\ -M, --no-manifest     Skapa inte en manifestfil f\u00F6r posterna
 114 main.help.opt.create.update.module-version=\   --module-version=VERSION  Modulversionen vid skapande av ett modul\u00E4rt\n               jar-arkiv eller vid uppdatering av ett icke-modul\u00E4rt jar-arkiv
 115 main.help.opt.create.update.hash-modules=\   --hash-modules=PATTERN Ber\u00E4kna och registrera hashningarna f\u00F6r moduler som\n               matchar det angivna m\u00F6nstret och som \u00E4r direkt eller\n               indirekt beroende av att ett modul\u00E4rt jar-arkiv skapas\n               eller att ett icke-modul\u00E4rt jar-arkiv uppdateras
 116 main.help.opt.create.update.module-path=\ -p, --module-path     Plats f\u00F6r modulberoende f\u00F6r att generera\n               hashningen
 117 main.help.opt.create.update.do-not-resolve-by-default=\   --do-not-resolve-by-default Exkludera fr\u00E5n standardrotupps\u00E4ttningen med moduler
 118 main.help.opt.create.update.warn-if-resolved=\   --warn-if-resolved   Tips f\u00F6r ett verktyg f\u00F6r att utf\u00E4rda en varning om modulen\n               har l\u00F6sts. deprecated, deprecated-for-removal,\n               eller incubating
 119 main.help.opt.create.update.index=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create, update och generate-index:\n
 120 main.help.opt.create.update.index.no-compress=\ -0, --no-compress     Endast lagring, anv\u00E4nd ingen ZIP-komprimering
 121 main.help.opt.other=\ \u00D6vriga alternativ:\n
 122 main.help.opt.other.help=\ -h, --help[:compat]    Visa den h\u00E4r hj\u00E4lpen eller kompatibilitetshj\u00E4lpen (valfritt)
 123 main.help.opt.other.help-extra=\   --help-extra      Visa hj\u00E4lp f\u00F6r extra alternativ
 124 main.help.opt.other.version=\   --version       Skriv ut programversion
 125 main.help.postopt=\ Ett arkiv \u00E4r ett modul\u00E4rt jar-arkiv om en moduldeskriptor, 'module-info.class',\n finns i roten av de angivna katalogerna eller det angivna jar-arkivet.\n F\u00F6ljande \u00E5tg\u00E4rder \u00E4r endast giltiga vid skapande av ett modul\u00E4rt jar-arkiv och\n vid uppdatering av ett befintligt icke-modul\u00E4rt jar-arkiv: '--module-version',\n '--hash-modules' och '--module-path'.\n\n Obligatoriska och valfria alternativ f\u00F6r l\u00E5nga alternativ \u00E4r \u00E4ven obligatoriska\n respektive valfria f\u00F6r alla motsvarande korta alternativ.


 102 main.help.opt.main.update=\ -u, --update        Uppdatera ett befintligt jar-arkiv
 103 main.help.opt.main.extract=\ -x, --extract       Extrahera namngivna (eller alla) filer fr\u00E5n arkivet
 104 main.help.opt.main.describe-module=\ -d, --describe-module   Skriv ut moduldeskriptorn eller det automatiska modulnamnet
 105 main.help.opt.any=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som \u00E4r giltiga i alla l\u00E4gen:\n\n -C DIR           \u00C4ndra till den angivna katalogen och inkludera\n               f\u00F6ljande fil
 106 main.help.opt.any.file=\ -f, --file=FILE      Namnet p\u00E5 arkivfilen. N\u00E4r det utel\u00E4mnas anv\u00E4nds stdin eller\n               stdout beroende p\u00E5 \u00E5tg\u00E4rden\n   --release VERSION   Placerar alla f\u00F6ljande filer i en versionshanterad katalog\n               i jar-filen (t.ex. META-INF/versions/VERSION/)
 107 main.help.opt.any.verbose=\ -v, --verbose       Generera utf\u00F6rliga utdata till standardutdata
 108 main.help.opt.create=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4get create:\n
 109 main.help.opt.create.normalize=\ -n, --normalize      Normalisera informationen i det nya jar-arkivet\n               n\u00E4r det har skapats
 110 main.help.opt.create.update=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create och update:\n
 111 main.help.opt.create.update.main-class=\ -e, --main-class=CLASSNAME Applikationsing\u00E5ngspunkten f\u00F6r frist\u00E5ende\n               applikationer paketerad i ett modul\u00E4rt, eller k\u00F6rbart,\n               jar-arkiv
 112 main.help.opt.create.update.manifest=\ -m, --manifest=FILE    Inkludera manifestinformationen fr\u00E5n den angivna\n               manifestfilen
 113 main.help.opt.create.update.no-manifest=\ -M, --no-manifest     Skapa inte en manifestfil f\u00F6r posterna
 114 main.help.opt.create.update.module-version=\   --module-version=VERSION  Modulversionen vid skapande av ett modul\u00E4rt\n               jar-arkiv eller vid uppdatering av ett icke-modul\u00E4rt jar-arkiv
 115 main.help.opt.create.update.hash-modules=\   --hash-modules=PATTERN Ber\u00E4kna och registrera hashningarna f\u00F6r moduler som\n               matchar det angivna m\u00F6nstret och som \u00E4r direkt eller\n               indirekt beroende av att ett modul\u00E4rt jar-arkiv skapas\n               eller att ett icke-modul\u00E4rt jar-arkiv uppdateras
 116 main.help.opt.create.update.module-path=\ -p, --module-path     Plats f\u00F6r modulberoende f\u00F6r att generera\n               hashningen
 117 main.help.opt.create.update.do-not-resolve-by-default=\   --do-not-resolve-by-default Exkludera fr\u00E5n standardrotupps\u00E4ttningen med moduler
 118 main.help.opt.create.update.warn-if-resolved=\   --warn-if-resolved   Tips f\u00F6r ett verktyg f\u00F6r att utf\u00E4rda en varning om modulen\n               har l\u00F6sts. deprecated, deprecated-for-removal,\n               eller incubating
 119 main.help.opt.create.update.index=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create, update och generate-index:\n
 120 main.help.opt.create.update.index.no-compress=\ -0, --no-compress     Endast lagring, anv\u00E4nd ingen ZIP-komprimering
 121 main.help.opt.other=\ \u00D6vriga alternativ:\n
 122 main.help.opt.other.help=\ -?, -h, --help[:compat]  Visa den h\u00E4r hj\u00E4lpen eller kompatibilitetshj\u00E4lpen (valfritt)
 123 main.help.opt.other.help-extra=\   --help-extra      Visa hj\u00E4lp f\u00F6r extra alternativ
 124 main.help.opt.other.version=\   --version       Skriv ut programversion
 125 main.help.postopt=\ Ett arkiv \u00E4r ett modul\u00E4rt jar-arkiv om en moduldeskriptor, 'module-info.class',\n finns i roten av de angivna katalogerna eller det angivna jar-arkivet.\n F\u00F6ljande \u00E5tg\u00E4rder \u00E4r endast giltiga vid skapande av ett modul\u00E4rt jar-arkiv och\n vid uppdatering av ett befintligt icke-modul\u00E4rt jar-arkiv: '--module-version',\n '--hash-modules' och '--module-path'.\n\n Obligatoriska och valfria alternativ f\u00F6r l\u00E5nga alternativ \u00E4r \u00E4ven obligatoriska\n respektive valfria f\u00F6r alla motsvarande korta alternativ.
< prev index next >