< prev index next >

src/jdk.jartool/share/classes/sun/tools/jar/resources/jar_sv.properties

Print this page
rev 47329 : 8189102: All tools should support -?, -h and --help

@@ -117,9 +117,9 @@
 main.help.opt.create.update.do-not-resolve-by-default=\   --do-not-resolve-by-default Exkludera fr\u00E5n standardrotupps\u00E4ttningen med moduler
 main.help.opt.create.update.warn-if-resolved=\   --warn-if-resolved   Tips f\u00F6r ett verktyg f\u00F6r att utf\u00E4rda en varning om modulen\n               har l\u00F6sts. deprecated, deprecated-for-removal,\n               eller incubating
 main.help.opt.create.update.index=\ \u00C5tg\u00E4rdsmodifierare som endast \u00E4r giltiga i l\u00E4gena create, update och generate-index:\n
 main.help.opt.create.update.index.no-compress=\ -0, --no-compress     Endast lagring, anv\u00E4nd ingen ZIP-komprimering
 main.help.opt.other=\ \u00D6vriga alternativ:\n
-main.help.opt.other.help=\ -h, --help[:compat]    Visa den h\u00E4r hj\u00E4lpen eller kompatibilitetshj\u00E4lpen (valfritt)
+main.help.opt.other.help=\ -?, -h, --help[:compat]  Visa den h\u00E4r hj\u00E4lpen eller kompatibilitetshj\u00E4lpen (valfritt)
 main.help.opt.other.help-extra=\   --help-extra      Visa hj\u00E4lp f\u00F6r extra alternativ
 main.help.opt.other.version=\   --version       Skriv ut programversion
 main.help.postopt=\ Ett arkiv \u00E4r ett modul\u00E4rt jar-arkiv om en moduldeskriptor, 'module-info.class',\n finns i roten av de angivna katalogerna eller det angivna jar-arkivet.\n F\u00F6ljande \u00E5tg\u00E4rder \u00E4r endast giltiga vid skapande av ett modul\u00E4rt jar-arkiv och\n vid uppdatering av ett befintligt icke-modul\u00E4rt jar-arkiv: '--module-version',\n '--hash-modules' och '--module-path'.\n\n Obligatoriska och valfria alternativ f\u00F6r l\u00E5nga alternativ \u00E4r \u00E4ven obligatoriska\n respektive valfria f\u00F6r alla motsvarande korta alternativ.
< prev index next >