jdk/make/common/shared/Defs-java.gmk

Print this page

    

@@ -163,15 +163,10 @@
  JAVAH_CMD   = $(JAVA_TOOLS_DIR)/javah \
          $(JAVAHFLAGS)
  JAVADOC_CMD  = $(JAVA_TOOLS_DIR)/javadoc $(JAVA_TOOLS_FLAGS:%=-J%)
 endif
 
-#always use the bootstrap javah until bug-ID 6889255 is fixed. These
-#five lines should be removed as part of that fix:
-JAVAH_CMD   = $(JAVA_TOOLS_DIR)/javah \
-         $(JAVAHFLAGS)
-
 # Override of what javac to use (see deploy workspace)
 ifdef JAVAC
  JAVAC_CMD   = $(JAVAC)
 endif