make/CopyFiles.gmk

Print this page
 105 $(LIBDIR)/logging.properties: $(LOGGING_LIB_SRC)/logging.properties
 106     $(call install-file)
 107 
 108 COPY_FILES += $(LIBDIR)/logging.properties
 109 
 110 ##########################################################################################
 111 #
 112 # Copy property files from sun/print to LIBDIR
 113 #
 114 PSFONTPROPFILE_SRC_DIR = $(JDK_TOPDIR)/src/share/classes/sun/print
 115 PSFONTPROPFILE_SRCS = $(wildcard $(PSFONTPROPFILE_SRC_DIR)/*.properties*)
 116 PSFONTPROPFILE_TARGET_FILES = $(subst $(PSFONTPROPFILE_SRC_DIR),$(LIBDIR),$(PSFONTPROPFILE_SRCS))
 117 
 118 $(LIBDIR)/%: $(PSFONTPROPFILE_SRC_DIR)/%
 119     $(call install-file)
 120 
 121 COPY_FILES += $(PSFONTPROPFILE_TARGET_FILES)
 122 
 123 ##########################################################################################
 124 #
 125 # Copy flavormap.properties, cursor.properties and cursors gif files to LIBDIR
 126 #
 127 ifneq ($(OPENJDK_TARGET_OS), macosx)
 128  OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/$(OPENJDK_TARGET_OS_API_DIR)/lib
 129 else
 130  OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/macosx/lib
 131 endif
 132 
 133 $(LIBDIR)/flavormap.properties: $(OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC)/flavormap.properties
 134     $(call install-file)
 135 
 136 COPY_FILES += $(LIBDIR)/flavormap.properties
 137 
 138 CURSORS_DEST_DIR = $(LIBDIR)/images/cursors
 139 CURSORS_OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/$(OPENJDK_TARGET_OS_API_DIR)/lib/images/cursors
 140 
 141 $(CURSORS_DEST_DIR)/cursors.properties: $(CURSORS_OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC)/cursors.properties
 142     $(call install-file)
 143 
 144 COPY_FILES += $(CURSORS_DEST_DIR)/cursors.properties
 145 
 146 CURSORS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/share/lib/images/cursors
 147 ifeq ($(OPENJDK_TARGET_OS), windows)
 148  CURSORS_SRC_FILES = $(CURSORS_LIB_SRC)/invalid32x32.gif $(wildcard $(CURSORS_LIB_SRC)/win32_*.gif)
 149 else # OPENJDK_TARGET_OS
 150  CURSORS_SRC_FILES = $(CURSORS_LIB_SRC)/invalid32x32.gif $(wildcard $(CURSORS_LIB_SRC)/motif_*.gif)
 151 endif # OPENJDK_TARGET_OS
 152 CURSORS_TARGET_FILES = $(subst $(CURSORS_LIB_SRC),$(CURSORS_DEST_DIR),$(CURSORS_SRC_FILES))
 153 
 154 $(CURSORS_DEST_DIR)/%: $(CURSORS_LIB_SRC)/%
 155     $(call install-file)
 156 
 157 COPY_FILES += $(CURSORS_TARGET_FILES)
 105 $(LIBDIR)/logging.properties: $(LOGGING_LIB_SRC)/logging.properties
 106     $(call install-file)
 107 
 108 COPY_FILES += $(LIBDIR)/logging.properties
 109 
 110 ##########################################################################################
 111 #
 112 # Copy property files from sun/print to LIBDIR
 113 #
 114 PSFONTPROPFILE_SRC_DIR = $(JDK_TOPDIR)/src/share/classes/sun/print
 115 PSFONTPROPFILE_SRCS = $(wildcard $(PSFONTPROPFILE_SRC_DIR)/*.properties*)
 116 PSFONTPROPFILE_TARGET_FILES = $(subst $(PSFONTPROPFILE_SRC_DIR),$(LIBDIR),$(PSFONTPROPFILE_SRCS))
 117 
 118 $(LIBDIR)/%: $(PSFONTPROPFILE_SRC_DIR)/%
 119     $(call install-file)
 120 
 121 COPY_FILES += $(PSFONTPROPFILE_TARGET_FILES)
 122 
 123 ##########################################################################################
 124 #
 125 # Copy cursor.properties and cursors gif files to LIBDIR
 126 #
 127 ifneq ($(OPENJDK_TARGET_OS), macosx)
 128  OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/$(OPENJDK_TARGET_OS_API_DIR)/lib
 129 else
 130  OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/macosx/lib
 131 endif
 132 

 133 CURSORS_DEST_DIR = $(LIBDIR)/images/cursors
 134 CURSORS_OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/$(OPENJDK_TARGET_OS_API_DIR)/lib/images/cursors
 135 
 136 $(CURSORS_DEST_DIR)/cursors.properties: $(CURSORS_OPENJDK_TARGET_OS_LIB_SRC)/cursors.properties
 137     $(call install-file)
 138 
 139 COPY_FILES += $(CURSORS_DEST_DIR)/cursors.properties
 140 
 141 CURSORS_LIB_SRC = $(JDK_TOPDIR)/src/share/lib/images/cursors
 142 ifeq ($(OPENJDK_TARGET_OS), windows)
 143  CURSORS_SRC_FILES = $(CURSORS_LIB_SRC)/invalid32x32.gif $(wildcard $(CURSORS_LIB_SRC)/win32_*.gif)
 144 else # OPENJDK_TARGET_OS
 145  CURSORS_SRC_FILES = $(CURSORS_LIB_SRC)/invalid32x32.gif $(wildcard $(CURSORS_LIB_SRC)/motif_*.gif)
 146 endif # OPENJDK_TARGET_OS
 147 CURSORS_TARGET_FILES = $(subst $(CURSORS_LIB_SRC),$(CURSORS_DEST_DIR),$(CURSORS_SRC_FILES))
 148 
 149 $(CURSORS_DEST_DIR)/%: $(CURSORS_LIB_SRC)/%
 150     $(call install-file)
 151 
 152 COPY_FILES += $(CURSORS_TARGET_FILES)