< prev index next >

src/java.security.sasl/share/classes/com/sun/security/sasl/CramMD5Base.java

Print this page
rev 10947 : 8055723: Replace concat String to append in StringBuilder parameters

@@ -194,12 +194,11 @@
     // Get character representation of digest
     StringBuilder digestString = new StringBuilder();
 
     for (i = 0; i < digest.length; i++) {
       if ((digest[i] & 0x000000ff) < 0x10) {
-        digestString.append("0" +
-          Integer.toHexString(digest[i] & 0x000000ff));
+        digestString.append('0').append(Integer.toHexString(digest[i] & 0x000000ff));
       } else {
         digestString.append(
           Integer.toHexString(digest[i] & 0x000000ff));
       }
     }
< prev index next >