< prev index next >

test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jvmti/SetNativeMethodPrefix/SetNativeMethodPrefix001/SetNativeMethodPrefix001.cpp

Print this page
rev 52100 : 8212082: Remove the NSK_CPP_STUB macros for remaining vmTestbase/jvmti/[sS]*
Summary:
Reviewed-by:

@@ -121,31 +121,15 @@
 {
   jboolean result = JNI_TRUE;
   char *str = NULL;
 
   if (prefix != NULL) {
-    if (!NSK_VERIFY(
-        (str = (char *) NSK_CPP_STUB3(
-               GetStringUTFChars
-               , jni
-               , prefix
-               , 0
-             )
-          ) != NULL
-        )
-      )
+    if (!NSK_VERIFY((str = (char *) jni->GetStringUTFChars(prefix, 0)) != NULL))
     { result = JNI_FALSE; goto finally; }
   }
 
-  if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
-        NSK_CPP_STUB2(
-          SetNativeMethodPrefix
-          , jvmti
-          , str
-          )
-        )
-    )
+  if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->SetNativeMethodPrefix(str)))
   { result = JNI_FALSE; goto finally; }
 
   if (str != NULL) {
     NSK_DISPLAY1("New PREFIX is set: %s\n"
         , str

@@ -173,49 +157,24 @@
 {
   jboolean result = JNI_TRUE;
   char *str = NULL;
 
   if (prefix != NULL) {
-    if (!NSK_VERIFY(
-        (str = (char *) NSK_CPP_STUB3(
-               GetStringUTFChars
-               , jni
-               , prefix
-               , 0
-             )
-          ) != NULL
-        )
-      )
+    if (!NSK_VERIFY((str = (char *) jni->GetStringUTFChars(prefix, 0)) != NULL))
     { result = JNI_FALSE; goto finally; }
 
-    if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
-          NSK_CPP_STUB3(
-            SetNativeMethodPrefixes
-            , jvmti
-            , 1
-            , (char **) &str
-            )
-          )
-      )
+    if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->SetNativeMethodPrefixes(1, (char **) &str)))
     { result = JNI_FALSE; goto finally; }
 
     NSK_DISPLAY1("MultiplePrefixes: New PREFIX is set: %s\n"
         , str
         );
   } else {
     char* prefixes[1];
     prefixes[0] = NULL;
 
-    if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
-          NSK_CPP_STUB3(
-            SetNativeMethodPrefixes
-            , jvmti
-            , 0
-            , (char **)&prefixes
-            )
-          )
-      )
+    if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->SetNativeMethodPrefixes(0, (char **)&prefixes)))
     { result = JNI_FALSE; goto finally; }
 
     NSK_DISPLAY0("Old PREFIX is reset\n");
   }
 

@@ -248,37 +207,15 @@
         , METHODS_COUNT
         );
     return JNI_FALSE;
   }
 
-  if (!NSK_VERIFY(
-      (method.name =
-        (char *) NSK_CPP_STUB3(
-           GetStringUTFChars
-           , jni
-           , method_name_obj
-           , 0
-          )
-      ) != NULL
-      )
-    )
-  {
+  if (!NSK_VERIFY((method.name = (char *) jni->GetStringUTFChars(method_name_obj, 0)) != NULL)) {
     goto finally;
   }
 
-  if (!NSK_VERIFY(
-      (method.signature =
-          (char *) NSK_CPP_STUB3(
-             GetStringUTFChars
-             , jni
-             , method_sig_obj
-             , 0
-          )
-      ) != NULL
-      )
-    )
-  {
+  if (!NSK_VERIFY((method.signature = (char *) jni->GetStringUTFChars(method_sig_obj, 0)) != NULL)) {
     goto finally;
   }
 
   method.fnPtr = (void *) METHODS[native_method_number];
 

@@ -339,29 +276,17 @@
         (jvmti = nsk_jvmti_createJVMTIEnv(vm, reserved)) != NULL
         )
    )
     return JNI_ERR;
 
-  if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
-        NSK_CPP_STUB2(
-          GetCapabilities
-          , jvmti
-          , &caps)
-        )
-    )
+  if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->GetCapabilities(&caps)))
     return JNI_ERR;
 
   // Register all necessary JVM capabilities
   caps.can_set_native_method_prefix = 1;
 
-  if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
-        NSK_CPP_STUB2(
-          AddCapabilities
-          , jvmti
-          , &caps)
-        )
-    )
+  if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->AddCapabilities(&caps)))
     return JNI_ERR;
 
   return JNI_OK;
 }
 
< prev index next >