< prev index next >

test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jvmti/SetThreadLocalStorage/setthrdstor002/setthrdstor002.cpp

Print this page
rev 52100 : 8212082: Remove the NSK_CPP_STUB macros for remaining vmTestbase/jvmti/[sS]*
Summary:
Reviewed-by:


 49 /* ============================================================================= */
 50 
 51 /** Agent algorithm. */
 52 static void JNICALL
 53 agentProc(jvmtiEnv* jvmti, JNIEnv* jni, void* arg) {
 54 
 55   NSK_DISPLAY0("Wait for thread to start\n");
 56   if (!nsk_jvmti_waitForSync(timeout))
 57     return;
 58 
 59   /* perform testing */
 60   {
 61     StorageStructure storageData;
 62     StorageStructure* initialStorage = &storageData;
 63     StorageStructure* obtainedStorage = NULL;
 64 
 65     memset(storageData.data, STORAGE_DATA_CHAR, STORAGE_DATA_SIZE);
 66 
 67     NSK_DISPLAY1("SetThreadLocalStorage() for current agent thread with pointer: %p\n",
 68                           (void*)initialStorage);
 69     if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
 70         NSK_CPP_STUB3(SetThreadLocalStorage, jvmti,
 71                     NULL, (void*)initialStorage))) {
 72       nsk_jvmti_setFailStatus();
 73       return;
 74     }
 75 
 76     NSK_DISPLAY0("Let debuggee to run\n");
 77     if (!nsk_jvmti_resumeSync())
 78       return;
 79 
 80     NSK_DISPLAY0("Wait for debuggee to run\n");
 81     if (!nsk_jvmti_waitForSync(timeout))
 82       return;
 83 
 84     NSK_DISPLAY0("GetThreadLocalStorage() for current agent thread\n");
 85     if (!NSK_JVMTI_VERIFY(
 86         NSK_CPP_STUB3(GetThreadLocalStorage, jvmti,
 87                     NULL, (void**)&obtainedStorage))) {
 88       nsk_jvmti_setFailStatus();
 89       return;
 90     }
 91     NSK_DISPLAY1(" ... got storage: %p\n", (void*)obtainedStorage);
 92 
 93     NSK_DISPLAY0("Check storage data obtained for current agent thread\n");
 94     if (obtainedStorage != initialStorage) {
 95       NSK_COMPLAIN2("Wrong storage pointer returned for tested thread:\n"
 96              "#  got pointer: %p\n"
 97              "#  expected:  %p\n",
 98               (void*)obtainedStorage, (void*)initialStorage);
 99       nsk_jvmti_setFailStatus();
 100     } else {
 101       int changed = 0;
 102       int i;
 103 
 104       for (i = 0; i < STORAGE_DATA_SIZE; i++) {
 105         if (obtainedStorage->data[i] != STORAGE_DATA_CHAR) {
 106           changed++;
 107         }
 49 /* ============================================================================= */
 50 
 51 /** Agent algorithm. */
 52 static void JNICALL
 53 agentProc(jvmtiEnv* jvmti, JNIEnv* jni, void* arg) {
 54 
 55   NSK_DISPLAY0("Wait for thread to start\n");
 56   if (!nsk_jvmti_waitForSync(timeout))
 57     return;
 58 
 59   /* perform testing */
 60   {
 61     StorageStructure storageData;
 62     StorageStructure* initialStorage = &storageData;
 63     StorageStructure* obtainedStorage = NULL;
 64 
 65     memset(storageData.data, STORAGE_DATA_CHAR, STORAGE_DATA_SIZE);
 66 
 67     NSK_DISPLAY1("SetThreadLocalStorage() for current agent thread with pointer: %p\n",
 68                           (void*)initialStorage);
 69     if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->SetThreadLocalStorage(NULL, (void*)initialStorage))) {


 70       nsk_jvmti_setFailStatus();
 71       return;
 72     }
 73 
 74     NSK_DISPLAY0("Let debuggee to run\n");
 75     if (!nsk_jvmti_resumeSync())
 76       return;
 77 
 78     NSK_DISPLAY0("Wait for debuggee to run\n");
 79     if (!nsk_jvmti_waitForSync(timeout))
 80       return;
 81 
 82     NSK_DISPLAY0("GetThreadLocalStorage() for current agent thread\n");
 83     if (!NSK_JVMTI_VERIFY(jvmti->GetThreadLocalStorage(NULL, (void**)&obtainedStorage))) {


 84       nsk_jvmti_setFailStatus();
 85       return;
 86     }
 87     NSK_DISPLAY1(" ... got storage: %p\n", (void*)obtainedStorage);
 88 
 89     NSK_DISPLAY0("Check storage data obtained for current agent thread\n");
 90     if (obtainedStorage != initialStorage) {
 91       NSK_COMPLAIN2("Wrong storage pointer returned for tested thread:\n"
 92              "#  got pointer: %p\n"
 93              "#  expected:  %p\n",
 94               (void*)obtainedStorage, (void*)initialStorage);
 95       nsk_jvmti_setFailStatus();
 96     } else {
 97       int changed = 0;
 98       int i;
 99 
 100       for (i = 0; i < STORAGE_DATA_SIZE; i++) {
 101         if (obtainedStorage->data[i] != STORAGE_DATA_CHAR) {
 102           changed++;
 103         }


< prev index next >