< prev index next >

test/tools/jlink/JLinkTest.java

Print this page
 257 
 258     // compress 2
 259     {
 260       testCompress(helper, "compress2filtercmdcomposite2",
 261           "--compress=2:filter=^/java.base/java/lang/*");
 262     }
 263 
 264     // invalid compress level
 265     {
 266       String[] userOptions = {"--compress", "invalid"};
 267       String moduleName = "invalidCompressLevel";
 268       helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 269       helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertFailure("Error: Invalid compression level invalid");
 270     }
 271 
 272     // orphan argument - JDK-8166810
 273     {
 274       String[] userOptions = {"--compress", "2", "foo" };
 275       String moduleName = "orphanarg1";
 276       helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 277       helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertFailure("Error: orphan argument: foo");
 278     }
 279 
 280     // orphan argument - JDK-8166810
 281     {
 282       String[] userOptions = {"--output", "foo", "bar" };
 283       String moduleName = "orphanarg2";
 284       helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 285       helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertFailure("Error: orphan argument: bar");
 286     }
 287 
 288     // basic check for --help - JDK-8173717
 289     {
 290       JImageGenerator.getJLinkTask()
 291           .option("--help")
 292           .call().assertSuccess();
 293     }
 294   }
 295 
 296   private static void testCompress(Helper helper, String moduleName, String... userOptions) throws IOException {
 297     helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 298     Path imageDir = helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertSuccess();
 299     helper.checkImage(imageDir, moduleName, null, null);
 300   }
 301 }


 257 
 258     // compress 2
 259     {
 260       testCompress(helper, "compress2filtercmdcomposite2",
 261           "--compress=2:filter=^/java.base/java/lang/*");
 262     }
 263 
 264     // invalid compress level
 265     {
 266       String[] userOptions = {"--compress", "invalid"};
 267       String moduleName = "invalidCompressLevel";
 268       helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 269       helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertFailure("Error: Invalid compression level invalid");
 270     }
 271 
 272     // orphan argument - JDK-8166810
 273     {
 274       String[] userOptions = {"--compress", "2", "foo" };
 275       String moduleName = "orphanarg1";
 276       helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 277       helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertFailure("Error: invalid argument: foo");
 278     }
 279 
 280     // orphan argument - JDK-8166810
 281     {
 282       String[] userOptions = {"--output", "foo", "bar" };
 283       String moduleName = "orphanarg2";
 284       helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 285       helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertFailure("Error: invalid argument: bar");
 286     }
 287 
 288     // basic check for --help - JDK-8173717
 289     {
 290       JImageGenerator.getJLinkTask()
 291           .option("--help")
 292           .call().assertSuccess();
 293     }
 294   }
 295 
 296   private static void testCompress(Helper helper, String moduleName, String... userOptions) throws IOException {
 297     helper.generateDefaultJModule(moduleName, "composite2");
 298     Path imageDir = helper.generateDefaultImage(userOptions, moduleName).assertSuccess();
 299     helper.checkImage(imageDir, moduleName, null, null);
 300   }
 301 }
< prev index next >