java/util/TimeZone/TimeZoneData/aliases.txt

Print this page

        

*** 1,12 **** ! # Based on tzdata2012i Link Antarctica/McMurdo Antarctica/South_Pole Link Asia/Nicosia Europe/Nicosia Link Europe/London Europe/Jersey Link Europe/London Europe/Guernsey Link Europe/London Europe/Isle_of_Man Link Europe/Helsinki Europe/Mariehamn Link Europe/Rome Europe/Vatican Link Europe/Rome Europe/San_Marino Link Europe/Oslo Arctic/Longyearbyen Link Europe/Belgrade Europe/Ljubljana # Slovenia Link Europe/Belgrade Europe/Podgorica # Montenegro --- 1,13 ---- ! # Based on tzdata2013c Link Antarctica/McMurdo Antarctica/South_Pole Link Asia/Nicosia Europe/Nicosia Link Europe/London Europe/Jersey Link Europe/London Europe/Guernsey Link Europe/London Europe/Isle_of_Man Link Europe/Helsinki Europe/Mariehamn + Link Europe/Zurich Europe/Busingen Link Europe/Rome Europe/Vatican Link Europe/Rome Europe/San_Marino Link Europe/Oslo Arctic/Longyearbyen Link Europe/Belgrade Europe/Ljubljana # Slovenia Link Europe/Belgrade Europe/Podgorica # Montenegro