< prev index next >

src/hotspot/os_cpu/solaris_x86/solaris_x86_64.il

Print this page
 48    salq   $32, %rdx
 49    orq   %rdx, %rax
 50    .end
 51 
 52  // Support for jint Atomic::add(volatile jint* dest, jint add_value)
 53    .inline _Atomic_add,2
 54    movl   %edi, %eax   // save add_value for return
 55    lock
 56    xaddl  %edi, (%rsi)
 57    addl   %edi, %eax
 58    .end
 59 
 60  // Support for jlong Atomic::add(volatile jlong* dest, jlong add_value)
 61    .inline _Atomic_add_long,2
 62    movq   %rdi, %rax   // save add_value for return
 63    lock
 64    xaddq  %rdi, (%rsi)
 65    addq   %rdi, %rax
 66    .end
 67 
 68  // Support for jint Atomic::xchg(jint exchange_value, volatile jint* dest).
 69    .inline _Atomic_xchg,2
 70    xchgl  (%rsi), %edi
 71    movl   %edi, %eax
 72    .end
 73 
 74  // Support for jlong Atomic::xchg(jlong exchange_value, volatile jlong* dest).
 75    .inline _Atomic_xchg_long,2
 76    xchgq  (%rsi), %rdi
 77    movq   %rdi, %rax
 78    .end
 79 
 80  // Support for jbyte Atomic::cmpxchg(jbyte exchange_value,
 81  //                  volatile jbyte *dest,
 82  //                  jbyte compare_value)
 83    .inline _Atomic_cmpxchg_byte,3
 84    movb   %dl, %al   // compare_value
 85    lock
 86    cmpxchgb %dil, (%rsi)
 87    .end
 88 
 89  // Support for jint Atomic::cmpxchg(jint exchange_value,
 90  //                 volatile jint *dest,
 91  //                 jint compare_value)
 92    .inline _Atomic_cmpxchg,3
 93    movl   %edx, %eax   // compare_value
 94    lock
 48    salq   $32, %rdx
 49    orq   %rdx, %rax
 50    .end
 51 
 52  // Support for jint Atomic::add(volatile jint* dest, jint add_value)
 53    .inline _Atomic_add,2
 54    movl   %edi, %eax   // save add_value for return
 55    lock
 56    xaddl  %edi, (%rsi)
 57    addl   %edi, %eax
 58    .end
 59 
 60  // Support for jlong Atomic::add(volatile jlong* dest, jlong add_value)
 61    .inline _Atomic_add_long,2
 62    movq   %rdi, %rax   // save add_value for return
 63    lock
 64    xaddq  %rdi, (%rsi)
 65    addq   %rdi, %rax
 66    .end
 67 
 68  // Support for jint Atomic::xchg(volatile jint* dest, jint exchange_value).
 69    .inline _Atomic_xchg,2
 70    xchgl  (%rsi), %edi
 71    movl   %edi, %eax
 72    .end
 73 
 74  // Support for jlong Atomic::xchg(volatile jlong* dest, jlong exchange_value).
 75    .inline _Atomic_xchg_long,2
 76    xchgq  (%rsi), %rdi
 77    movq   %rdi, %rax
 78    .end
 79 
 80  // Support for jbyte Atomic::cmpxchg(jbyte exchange_value,
 81  //                  volatile jbyte *dest,
 82  //                  jbyte compare_value)
 83    .inline _Atomic_cmpxchg_byte,3
 84    movb   %dl, %al   // compare_value
 85    lock
 86    cmpxchgb %dil, (%rsi)
 87    .end
 88 
 89  // Support for jint Atomic::cmpxchg(jint exchange_value,
 90  //                 volatile jint *dest,
 91  //                 jint compare_value)
 92    .inline _Atomic_cmpxchg,3
 93    movl   %edx, %eax   // compare_value
 94    lock


< prev index next >