< prev index next >

src/hotspot/cpu/s390/assembler_s390.inline.hpp

Print this page
 745 inline void Assembler::z_vlgv(  Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2, int64_t m4) {emit_48(VLGV_ZOPC | reg(r1, 8, 48) | vreg(v3, 12)   | rsmask_48(d2,   b2) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
 746 inline void Assembler::z_vlgvb( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_BYTE); } // load byte from VR element (index d2(b2)) into GR (logical)
 747 inline void Assembler::z_vlgvh( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_HW); }  // load HW  from VR element (index d2(b2)) into GR (logical)
 748 inline void Assembler::z_vlgvf( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_FW); }  // load FW  from VR element (index d2(b2)) into GR (logical)
 749 inline void Assembler::z_vlgvg( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_DW); }  // load DW  from VR element (index d2(b2)) into GR.
 750 
 751 inline void Assembler::z_vlvg(  VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2, int64_t m4) {emit_48(VLVG_ZOPC | vreg(v1, 8)   | reg(r3, 12, 48) | rsmask_48(d2,   b2) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
 752 inline void Assembler::z_vlvgb( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_BYTE); }
 753 inline void Assembler::z_vlvgh( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_HW); }
 754 inline void Assembler::z_vlvgf( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_FW); }
 755 inline void Assembler::z_vlvgg( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_DW); }
 756 
 757 inline void Assembler::z_vlvgp( VectorRegister v1, Register r2, Register r3)             {emit_48(VLVGP_ZOPC | vreg(v1, 8)   | reg(r2, 12, 48) | reg(r3, 16, 48)); }
 758 
 759 // vector register pack
 760 inline void Assembler::z_vpk(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VPK_ZOPC  | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vreg(v3, 16)   | vesc_mask(m4, VRET_HW, VRET_DW, 32)); }
 761 inline void Assembler::z_vpkh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpk(v1, v2, v3, VRET_HW); }    // vector element type 'H'
 762 inline void Assembler::z_vpkf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpk(v1, v2, v3, VRET_FW); }    // vector element type 'F'
 763 inline void Assembler::z_vpkg(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpk(v1, v2, v3, VRET_DW); }    // vector element type 'G'
 764 
 765 inline void Assembler::z_vpks(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VPKS_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_HW, VRET_DW, 32) | vccc_mask(cc5, 24)); }
 766 inline void Assembler::z_vpksh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_HW, VOP_CCIGN); }  // vector element type 'H', don't set CC
 767 inline void Assembler::z_vpksf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_FW, VOP_CCIGN); }  // vector element type 'F', don't set CC
 768 inline void Assembler::z_vpksg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_DW, VOP_CCIGN); }  // vector element type 'G', don't set CC
 769 inline void Assembler::z_vpkshs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_HW, VOP_CCSET); }  // vector element type 'H', set CC
 770 inline void Assembler::z_vpksfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_FW, VOP_CCSET); }  // vector element type 'F', set CC
 771 inline void Assembler::z_vpksgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_DW, VOP_CCSET); }  // vector element type 'G', set CC
 772 
 773 inline void Assembler::z_vpkls( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VPKLS_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_HW, VRET_DW, 32) | vccc_mask(cc5, 24)); }
 774 inline void Assembler::z_vpklsh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_HW, VOP_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 775 inline void Assembler::z_vpklsf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_FW, VOP_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 776 inline void Assembler::z_vpklsg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_DW, VOP_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 777 inline void Assembler::z_vpklshs(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_HW, VOP_CCSET); } // vector element type 'H', set CC
 778 inline void Assembler::z_vpklsfs(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_FW, VOP_CCSET); } // vector element type 'F', set CC
 779 inline void Assembler::z_vpklsgs(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_DW, VOP_CCSET); } // vector element type 'G', set CC
 780 
 781 // vector register unpack (sign-extended)
 782 inline void Assembler::z_vuph(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPH_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 783 inline void Assembler::z_vuphb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuph(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 784 inline void Assembler::z_vuphh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuph(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 785 inline void Assembler::z_vuphf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuph(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'
 786 inline void Assembler::z_vupl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPL_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 787 inline void Assembler::z_vuplb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupl(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 788 inline void Assembler::z_vuplh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupl(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 789 inline void Assembler::z_vuplf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupl(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'
 790 
 791 // vector register unpack (zero-extended)
 792 inline void Assembler::z_vuplh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPLH_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 793 inline void Assembler::z_vuplhb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuplh(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 794 inline void Assembler::z_vuplhh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuplh(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 795 inline void Assembler::z_vuplhf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuplh(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'
 796 inline void Assembler::z_vupll( VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPLL_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 797 inline void Assembler::z_vupllb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupll(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 798 inline void Assembler::z_vupllh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupll(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 799 inline void Assembler::z_vupllf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupll(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'


 950 inline void Assembler::z_vgfmah( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4) {z_vgfma(v1, v2, v3, v4, VRET_HW); }  // vector element type 'H'
 951 inline void Assembler::z_vgfmaf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4) {z_vgfma(v1, v2, v3, v4, VRET_FW); }  // vector element type 'F'
 952 inline void Assembler::z_vgfmag( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4) {z_vgfma(v1, v2, v3, v4, VRET_DW); }  // vector element type 'G'
 953 
 954 //---< Vector Logical Instructions >---
 955 
 956 // AND
 957 inline void Assembler::z_vn(   VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VN_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 958 inline void Assembler::z_vnc(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VNC_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 959 
 960 // XOR
 961 inline void Assembler::z_vx(   VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VX_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 962 
 963 // NOR
 964 inline void Assembler::z_vno(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VNO_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 965 
 966 // OR
 967 inline void Assembler::z_vo(   VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VO_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 968 
 969 // Comparison (element-wise)
 970 inline void Assembler::z_vceq(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VCEQ_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32) | vccc_mask(cc5, 24)); }
 971 inline void Assembler::z_vceqb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOP_CCIGN); } // vector element type 'B', don't set CC
 972 inline void Assembler::z_vceqh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 973 inline void Assembler::z_vceqf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 974 inline void Assembler::z_vceqg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 975 inline void Assembler::z_vceqbs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOP_CCSET); } // vector element type 'B', don't set CC
 976 inline void Assembler::z_vceqhs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'H', don't set CC
 977 inline void Assembler::z_vceqfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'F', don't set CC
 978 inline void Assembler::z_vceqgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'G', don't set CC
 979 inline void Assembler::z_vch(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VCH_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32) | vccc_mask(cc5, 24)); }
 980 inline void Assembler::z_vchb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOP_CCIGN); } // vector element type 'B', don't set CC
 981 inline void Assembler::z_vchh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 982 inline void Assembler::z_vchf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 983 inline void Assembler::z_vchg(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 984 inline void Assembler::z_vchbs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOP_CCSET); } // vector element type 'B', don't set CC
 985 inline void Assembler::z_vchhs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'H', don't set CC
 986 inline void Assembler::z_vchfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'F', don't set CC
 987 inline void Assembler::z_vchgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'G', don't set CC
 988 inline void Assembler::z_vchl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VCHL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32) | vccc_mask(cc5, 24)); }
 989 inline void Assembler::z_vchlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOP_CCIGN); } // vector element type 'B', don't set CC
 990 inline void Assembler::z_vchlh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 991 inline void Assembler::z_vchlf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 992 inline void Assembler::z_vchlg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOP_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 993 inline void Assembler::z_vchlbs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOP_CCSET); } // vector element type 'B', don't set CC
 994 inline void Assembler::z_vchlhs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'H', don't set CC
 995 inline void Assembler::z_vchlfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'F', don't set CC
 996 inline void Assembler::z_vchlgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOP_CCSET); } // vector element type 'G', don't set CC
 997 
 998 // Max/Min (element-wise)
 999 inline void Assembler::z_vmx(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMX_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1000 inline void Assembler::z_vmxb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }   // vector element type 'B'
1001 inline void Assembler::z_vmxh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_HW); }    // vector element type 'H'
1002 inline void Assembler::z_vmxf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_FW); }    // vector element type 'F'
1003 inline void Assembler::z_vmxg(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_DW); }    // vector element type 'G'
1004 inline void Assembler::z_vmxl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMXL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1005 inline void Assembler::z_vmxlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }  // vector element type 'B'
1006 inline void Assembler::z_vmxlh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_HW); }   // vector element type 'H'
1007 inline void Assembler::z_vmxlf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_FW); }   // vector element type 'F'
1008 inline void Assembler::z_vmxlg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_DW); }   // vector element type 'G'
1009 inline void Assembler::z_vmn(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMN_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1010 inline void Assembler::z_vmnb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }   // vector element type 'B'
1011 inline void Assembler::z_vmnh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_HW); }    // vector element type 'H'
1012 inline void Assembler::z_vmnf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_FW); }    // vector element type 'F'
1013 inline void Assembler::z_vmng(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_DW); }    // vector element type 'G'
1014 inline void Assembler::z_vmnl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMNL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1015 inline void Assembler::z_vmnlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmnl(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }  // vector element type 'B'
1016 inline void Assembler::z_vmnlh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmnl(v1, v2, v3, VRET_HW); }   // vector element type 'H'


1073 inline void Assembler::z_vesrlvh(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vesrlv(v1, v2, v3, VRET_HW); }  // vector element type 'H'
1074 inline void Assembler::z_vesrlvf(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vesrlv(v1, v2, v3, VRET_FW); }  // vector element type 'F'
1075 inline void Assembler::z_vesrlvg(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vesrlv(v1, v2, v3, VRET_DW); }  // vector element type 'G'
1076 inline void Assembler::z_vesrl( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2,     int64_t m4) {emit_48(VESRL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v3, 12) | rsmask_48(d2, b2) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1077 inline void Assembler::z_vesrlb( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_BYTE);}// vector element type 'B'
1078 inline void Assembler::z_vesrlh( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_HW);} // vector element type 'H'
1079 inline void Assembler::z_vesrlf( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_FW);} // vector element type 'F'
1080 inline void Assembler::z_vesrlg( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_DW);} // vector element type 'G'
1081 
1082 inline void Assembler::z_vsl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)        {emit_48(VSL_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1083 inline void Assembler::z_vslb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)        {emit_48(VSLB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1084 inline void Assembler::z_vsldb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t imm4) {emit_48(VSLDB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | uimm8(imm4, 24, 48)); }
1085 
1086 inline void Assembler::z_vsra(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRA_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1087 inline void Assembler::z_vsrab( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRAB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1088 inline void Assembler::z_vsrl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1089 inline void Assembler::z_vsrlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRLB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1090 
1091 // Test under Mask
1092 inline void Assembler::z_vtm(  VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {emit_48(VTM_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12)); }

1093 
1094 
1095 //-------------------------------
1096 // FLOAT INSTRUCTIONS
1097 //-------------------------------
1098 
1099 //----------------
1100 // LOAD
1101 //----------------
1102 inline void Assembler::z_ler( FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_16( LER_ZOPC  | fregt(r1,8,16)  | freg(r2,12,16));  }
1103 inline void Assembler::z_ldr( FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_16( LDR_ZOPC  | fregt(r1,8,16)  | freg(r2,12,16));  }
1104 inline void Assembler::z_ldebr(FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_32( LDEBR_ZOPC | fregt(r1, 24, 32) | freg(r2, 28, 32)); }
1105 inline void Assembler::z_ledbr(FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_32( LEDBR_ZOPC | fregt(r1, 24, 32) | freg(r2, 28, 32)); }
1106 inline void Assembler::z_le( FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_32( LE_ZOPC | fregt(r1, 8, 32) | uimm12(d2, 20, 32) | reg(x2, 12, 32) | regz(b2, 16, 32)); }
1107 inline void Assembler::z_ley(FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_48( LEY_ZOPC | fregt(r1, 8, 48) | simm20(d2)     | reg(x2, 12, 48) | regz(b2, 16, 48)); }
1108 inline void Assembler::z_ld( FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_32( LD_ZOPC | fregt(r1, 8, 32) | uimm12(d2, 20, 32) | reg(x2, 12, 32) | regz(b2, 16, 32)); }
1109 inline void Assembler::z_ldy(FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_48( LDY_ZOPC | fregt(r1, 8, 48) | simm20(d2)     | reg(x2, 12, 48) | regz(b2, 16, 48)); }
1110 inline void Assembler::z_le( FloatRegister r1, const Address &a) { z_le( r1, a.disp(), a.indexOrR0(), a.baseOrR0()); }
1111 inline void Assembler::z_ley(FloatRegister r1, const Address &a) { z_ley(r1, a.disp(), a.indexOrR0(), a.baseOrR0()); }
1112 inline void Assembler::z_ld( FloatRegister r1, const Address &a) { z_ld( r1, a.disp(), a.indexOrR0(), a.baseOrR0()); }
 745 inline void Assembler::z_vlgv(  Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2, int64_t m4) {emit_48(VLGV_ZOPC | reg(r1, 8, 48) | vreg(v3, 12)   | rsmask_48(d2,   b2) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
 746 inline void Assembler::z_vlgvb( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_BYTE); } // load byte from VR element (index d2(b2)) into GR (logical)
 747 inline void Assembler::z_vlgvh( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_HW); }  // load HW  from VR element (index d2(b2)) into GR (logical)
 748 inline void Assembler::z_vlgvf( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_FW); }  // load FW  from VR element (index d2(b2)) into GR (logical)
 749 inline void Assembler::z_vlgvg( Register r1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlgv(r1, v3, d2, b2, VRET_DW); }  // load DW  from VR element (index d2(b2)) into GR.
 750 
 751 inline void Assembler::z_vlvg(  VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2, int64_t m4) {emit_48(VLVG_ZOPC | vreg(v1, 8)   | reg(r3, 12, 48) | rsmask_48(d2,   b2) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
 752 inline void Assembler::z_vlvgb( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_BYTE); }
 753 inline void Assembler::z_vlvgh( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_HW); }
 754 inline void Assembler::z_vlvgf( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_FW); }
 755 inline void Assembler::z_vlvgg( VectorRegister v1, Register r3, int64_t d2, Register b2)       {z_vlvg(v1, r3, d2, b2, VRET_DW); }
 756 
 757 inline void Assembler::z_vlvgp( VectorRegister v1, Register r2, Register r3)             {emit_48(VLVGP_ZOPC | vreg(v1, 8)   | reg(r2, 12, 48) | reg(r3, 16, 48)); }
 758 
 759 // vector register pack
 760 inline void Assembler::z_vpk(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VPK_ZOPC  | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vreg(v3, 16)   | vesc_mask(m4, VRET_HW, VRET_DW, 32)); }
 761 inline void Assembler::z_vpkh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpk(v1, v2, v3, VRET_HW); }    // vector element type 'H'
 762 inline void Assembler::z_vpkf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpk(v1, v2, v3, VRET_FW); }    // vector element type 'F'
 763 inline void Assembler::z_vpkg(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpk(v1, v2, v3, VRET_DW); }    // vector element type 'G'
 764 
 765 inline void Assembler::z_vpks(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VPKS_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_HW, VRET_DW, 32) | voprc_ccmask(cc5, 24)); }
 766 inline void Assembler::z_vpksh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_HW, VOPRC_CCIGN); }  // vector element type 'H', don't set CC
 767 inline void Assembler::z_vpksf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_FW, VOPRC_CCIGN); }  // vector element type 'F', don't set CC
 768 inline void Assembler::z_vpksg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_DW, VOPRC_CCIGN); }  // vector element type 'G', don't set CC
 769 inline void Assembler::z_vpkshs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_HW, VOPRC_CCSET); }  // vector element type 'H', set CC
 770 inline void Assembler::z_vpksfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_FW, VOPRC_CCSET); }  // vector element type 'F', set CC
 771 inline void Assembler::z_vpksgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpks(v1, v2, v3, VRET_DW, VOPRC_CCSET); }  // vector element type 'G', set CC
 772 
 773 inline void Assembler::z_vpkls( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VPKLS_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_HW, VRET_DW, 32) | voprc_ccmask(cc5, 24)); }
 774 inline void Assembler::z_vpklsh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_HW, VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 775 inline void Assembler::z_vpklsf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_FW, VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 776 inline void Assembler::z_vpklsg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_DW, VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 777 inline void Assembler::z_vpklshs(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_HW, VOPRC_CCSET); } // vector element type 'H', set CC
 778 inline void Assembler::z_vpklsfs(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_FW, VOPRC_CCSET); } // vector element type 'F', set CC
 779 inline void Assembler::z_vpklsgs(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vpkls(v1, v2, v3, VRET_DW, VOPRC_CCSET); } // vector element type 'G', set CC
 780 
 781 // vector register unpack (sign-extended)
 782 inline void Assembler::z_vuph(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPH_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 783 inline void Assembler::z_vuphb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuph(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 784 inline void Assembler::z_vuphh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuph(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 785 inline void Assembler::z_vuphf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuph(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'
 786 inline void Assembler::z_vupl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPL_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 787 inline void Assembler::z_vuplb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupl(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 788 inline void Assembler::z_vuplh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupl(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 789 inline void Assembler::z_vuplf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupl(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'
 790 
 791 // vector register unpack (zero-extended)
 792 inline void Assembler::z_vuplh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPLH_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 793 inline void Assembler::z_vuplhb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuplh(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 794 inline void Assembler::z_vuplhh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuplh(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 795 inline void Assembler::z_vuplhf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vuplh(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'
 796 inline void Assembler::z_vupll( VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t m3)          {emit_48(VUPLL_ZOPC | vreg(v1, 8)   | vreg(v2, 12)   | vesc_mask(m3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32)); }
 797 inline void Assembler::z_vupllb( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupll(v1, v2, VRET_BYTE); }    // vector element type 'B'
 798 inline void Assembler::z_vupllh( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupll(v1, v2, VRET_HW); }     // vector element type 'H'
 799 inline void Assembler::z_vupllf( VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {z_vupll(v1, v2, VRET_FW); }     // vector element type 'F'


 950 inline void Assembler::z_vgfmah( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4) {z_vgfma(v1, v2, v3, v4, VRET_HW); }  // vector element type 'H'
 951 inline void Assembler::z_vgfmaf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4) {z_vgfma(v1, v2, v3, v4, VRET_FW); }  // vector element type 'F'
 952 inline void Assembler::z_vgfmag( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4) {z_vgfma(v1, v2, v3, v4, VRET_DW); }  // vector element type 'G'
 953 
 954 //---< Vector Logical Instructions >---
 955 
 956 // AND
 957 inline void Assembler::z_vn(   VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VN_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 958 inline void Assembler::z_vnc(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VNC_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 959 
 960 // XOR
 961 inline void Assembler::z_vx(   VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VX_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 962 
 963 // NOR
 964 inline void Assembler::z_vno(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VNO_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 965 
 966 // OR
 967 inline void Assembler::z_vo(   VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VO_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
 968 
 969 // Comparison (element-wise)
 970 inline void Assembler::z_vceq(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VCEQ_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32) | voprc_ccmask(cc5, 24)); }
 971 inline void Assembler::z_vceqb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'B', don't set CC
 972 inline void Assembler::z_vceqh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 973 inline void Assembler::z_vceqf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 974 inline void Assembler::z_vceqg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 975 inline void Assembler::z_vceqbs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOPRC_CCSET); } // vector element type 'B', don't set CC
 976 inline void Assembler::z_vceqhs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'H', don't set CC
 977 inline void Assembler::z_vceqfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'F', don't set CC
 978 inline void Assembler::z_vceqgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vceq(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'G', don't set CC
 979 inline void Assembler::z_vch(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VCH_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32) | voprc_ccmask(cc5, 24)); }
 980 inline void Assembler::z_vchb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'B', don't set CC
 981 inline void Assembler::z_vchh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 982 inline void Assembler::z_vchf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 983 inline void Assembler::z_vchg(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 984 inline void Assembler::z_vchbs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOPRC_CCSET); } // vector element type 'B', don't set CC
 985 inline void Assembler::z_vchhs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'H', don't set CC
 986 inline void Assembler::z_vchfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'F', don't set CC
 987 inline void Assembler::z_vchgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vch(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'G', don't set CC
 988 inline void Assembler::z_vchl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4, int64_t cc5) {emit_48(VCHL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32) | voprc_ccmask(cc5, 24)); }
 989 inline void Assembler::z_vchlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'B', don't set CC
 990 inline void Assembler::z_vchlh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'H', don't set CC
 991 inline void Assembler::z_vchlf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'F', don't set CC
 992 inline void Assembler::z_vchlg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOPRC_CCIGN); } // vector element type 'G', don't set CC
 993 inline void Assembler::z_vchlbs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_BYTE, VOPRC_CCSET); } // vector element type 'B', don't set CC
 994 inline void Assembler::z_vchlhs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_HW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'H', don't set CC
 995 inline void Assembler::z_vchlfs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_FW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'F', don't set CC
 996 inline void Assembler::z_vchlgs( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vchl(v1, v2, v3, VRET_DW,  VOPRC_CCSET); } // vector element type 'G', don't set CC
 997 
 998 // Max/Min (element-wise)
 999 inline void Assembler::z_vmx(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMX_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1000 inline void Assembler::z_vmxb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }   // vector element type 'B'
1001 inline void Assembler::z_vmxh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_HW); }    // vector element type 'H'
1002 inline void Assembler::z_vmxf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_FW); }    // vector element type 'F'
1003 inline void Assembler::z_vmxg(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmx(v1, v2, v3, VRET_DW); }    // vector element type 'G'
1004 inline void Assembler::z_vmxl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMXL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1005 inline void Assembler::z_vmxlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }  // vector element type 'B'
1006 inline void Assembler::z_vmxlh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_HW); }   // vector element type 'H'
1007 inline void Assembler::z_vmxlf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_FW); }   // vector element type 'F'
1008 inline void Assembler::z_vmxlg( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmxl(v1, v2, v3, VRET_DW); }   // vector element type 'G'
1009 inline void Assembler::z_vmn(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMN_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1010 inline void Assembler::z_vmnb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }   // vector element type 'B'
1011 inline void Assembler::z_vmnh(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_HW); }    // vector element type 'H'
1012 inline void Assembler::z_vmnf(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_FW); }    // vector element type 'F'
1013 inline void Assembler::z_vmng(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmn(v1, v2, v3, VRET_DW); }    // vector element type 'G'
1014 inline void Assembler::z_vmnl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t m4) {emit_48(VMNL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1015 inline void Assembler::z_vmnlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmnl(v1, v2, v3, VRET_BYTE); }  // vector element type 'B'
1016 inline void Assembler::z_vmnlh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vmnl(v1, v2, v3, VRET_HW); }   // vector element type 'H'


1073 inline void Assembler::z_vesrlvh(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vesrlv(v1, v2, v3, VRET_HW); }  // vector element type 'H'
1074 inline void Assembler::z_vesrlvf(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vesrlv(v1, v2, v3, VRET_FW); }  // vector element type 'F'
1075 inline void Assembler::z_vesrlvg(VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {z_vesrlv(v1, v2, v3, VRET_DW); }  // vector element type 'G'
1076 inline void Assembler::z_vesrl( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2,     int64_t m4) {emit_48(VESRL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v3, 12) | rsmask_48(d2, b2) | vesc_mask(m4, VRET_BYTE, VRET_DW, 32)); }
1077 inline void Assembler::z_vesrlb( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_BYTE);}// vector element type 'B'
1078 inline void Assembler::z_vesrlh( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_HW);} // vector element type 'H'
1079 inline void Assembler::z_vesrlf( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_FW);} // vector element type 'F'
1080 inline void Assembler::z_vesrlg( VectorRegister v1, VectorRegister v3, int64_t d2, Register b2)    {z_vesrl(v1, v3, d2, b2, VRET_DW);} // vector element type 'G'
1081 
1082 inline void Assembler::z_vsl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)        {emit_48(VSL_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1083 inline void Assembler::z_vslb(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)        {emit_48(VSLB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1084 inline void Assembler::z_vsldb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t imm4) {emit_48(VSLDB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | uimm8(imm4, 24, 48)); }
1085 
1086 inline void Assembler::z_vsra(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRA_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1087 inline void Assembler::z_vsrab( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRAB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1088 inline void Assembler::z_vsrl(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRL_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1089 inline void Assembler::z_vsrlb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3)       {emit_48(VSRLB_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)); }
1090 
1091 // Test under Mask
1092 inline void Assembler::z_vtm(  VectorRegister v1, VectorRegister v2)                {emit_48(VTM_ZOPC  | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12)); }
1093 
1094 //---< Vector String Instructions >---
1095 inline void Assembler::z_vfae(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t imm4, int64_t cc5) {emit_48(VFAE_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)   | vesc_mask(imm4, VRET_BYTE, VRET_FW, 32) | voprc_any(cc5, 24) ); } // Find any element
1096 inline void Assembler::z_vfaeb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfae(v1, v2, v3, VRET_BYTE, cc5); }
1097 inline void Assembler::z_vfaeh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfae(v1, v2, v3, VRET_HW,  cc5); }
1098 inline void Assembler::z_vfaef( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfae(v1, v2, v3, VRET_FW,  cc5); }
1099 inline void Assembler::z_vfee(  VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t imm4, int64_t cc5) {emit_48(VFEE_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)   | vesc_mask(imm4, VRET_BYTE, VRET_FW, 32) | voprc_any(cc5, 24) ); } // Find element equal
1100 inline void Assembler::z_vfeeb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfee(v1, v2, v3, VRET_BYTE, cc5); }
1101 inline void Assembler::z_vfeeh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfee(v1, v2, v3, VRET_HW,  cc5); }
1102 inline void Assembler::z_vfeef( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfee(v1, v2, v3, VRET_FW,  cc5); }
1103 inline void Assembler::z_vfene( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, int64_t imm4, int64_t cc5) {emit_48(VFENE_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16)   | vesc_mask(imm4, VRET_BYTE, VRET_FW, 32) | voprc_any(cc5, 24) ); } // Find element not equal
1104 inline void Assembler::z_vfeneb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfene(v1, v2, v3, VRET_BYTE, cc5); }
1105 inline void Assembler::z_vfeneh( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfene(v1, v2, v3, VRET_HW,  cc5); }
1106 inline void Assembler::z_vfenef( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3,        int64_t cc5) {z_vfene(v1, v2, v3, VRET_FW,  cc5); }
1107 inline void Assembler::z_vstrc( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4, int64_t imm5, int64_t cc6) {emit_48(VSTRC_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vreg(v3, 16) | vreg(v4, 32)   | vesc_mask(imm5, VRET_BYTE, VRET_FW, 20) | voprc_any(cc6, 24) ); } // String range compare
1108 inline void Assembler::z_vstrcb( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4,        int64_t cc6) {z_vstrc(v1, v2, v3, v4, VRET_BYTE, cc6); }
1109 inline void Assembler::z_vstrch( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4,        int64_t cc6) {z_vstrc(v1, v2, v3, v4, VRET_HW,  cc6); }
1110 inline void Assembler::z_vstrcf( VectorRegister v1, VectorRegister v2, VectorRegister v3, VectorRegister v4,        int64_t cc6) {z_vstrc(v1, v2, v3, v4, VRET_FW,  cc6); }
1111 inline void Assembler::z_vistr( VectorRegister v1, VectorRegister v2, int64_t imm3, int64_t cc5) {emit_48(VISTR_ZOPC | vreg(v1, 8) | vreg(v2, 12) | vesc_mask(imm3, VRET_BYTE, VRET_FW, 32) | voprc_any(cc5, 24) ); } // isolate string
1112 inline void Assembler::z_vistrb( VectorRegister v1, VectorRegister v2,        int64_t cc5) {z_vistr(v1, v2, VRET_BYTE, cc5); }
1113 inline void Assembler::z_vistrh( VectorRegister v1, VectorRegister v2,        int64_t cc5) {z_vistr(v1, v2, VRET_HW,  cc5); }
1114 inline void Assembler::z_vistrf( VectorRegister v1, VectorRegister v2,        int64_t cc5) {z_vistr(v1, v2, VRET_FW,  cc5); }
1115 inline void Assembler::z_vistrbs(VectorRegister v1, VectorRegister v2)              {z_vistr(v1, v2, VRET_BYTE, VOPRC_CCSET); }
1116 inline void Assembler::z_vistrhs(VectorRegister v1, VectorRegister v2)              {z_vistr(v1, v2, VRET_HW,  VOPRC_CCSET); }
1117 inline void Assembler::z_vistrfs(VectorRegister v1, VectorRegister v2)              {z_vistr(v1, v2, VRET_FW,  VOPRC_CCSET); }
1118 
1119 
1120 //-------------------------------
1121 // FLOAT INSTRUCTIONS
1122 //-------------------------------
1123 
1124 //----------------
1125 // LOAD
1126 //----------------
1127 inline void Assembler::z_ler( FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_16( LER_ZOPC  | fregt(r1,8,16)  | freg(r2,12,16));  }
1128 inline void Assembler::z_ldr( FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_16( LDR_ZOPC  | fregt(r1,8,16)  | freg(r2,12,16));  }
1129 inline void Assembler::z_ldebr(FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_32( LDEBR_ZOPC | fregt(r1, 24, 32) | freg(r2, 28, 32)); }
1130 inline void Assembler::z_ledbr(FloatRegister r1, FloatRegister r2) { emit_32( LEDBR_ZOPC | fregt(r1, 24, 32) | freg(r2, 28, 32)); }
1131 inline void Assembler::z_le( FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_32( LE_ZOPC | fregt(r1, 8, 32) | uimm12(d2, 20, 32) | reg(x2, 12, 32) | regz(b2, 16, 32)); }
1132 inline void Assembler::z_ley(FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_48( LEY_ZOPC | fregt(r1, 8, 48) | simm20(d2)     | reg(x2, 12, 48) | regz(b2, 16, 48)); }
1133 inline void Assembler::z_ld( FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_32( LD_ZOPC | fregt(r1, 8, 32) | uimm12(d2, 20, 32) | reg(x2, 12, 32) | regz(b2, 16, 32)); }
1134 inline void Assembler::z_ldy(FloatRegister r1, int64_t d2, Register x2, Register b2) { emit_48( LDY_ZOPC | fregt(r1, 8, 48) | simm20(d2)     | reg(x2, 12, 48) | regz(b2, 16, 48)); }
1135 inline void Assembler::z_le( FloatRegister r1, const Address &a) { z_le( r1, a.disp(), a.indexOrR0(), a.baseOrR0()); }
1136 inline void Assembler::z_ley(FloatRegister r1, const Address &a) { z_ley(r1, a.disp(), a.indexOrR0(), a.baseOrR0()); }
1137 inline void Assembler::z_ld( FloatRegister r1, const Address &a) { z_ld( r1, a.disp(), a.indexOrR0(), a.baseOrR0()); }


< prev index next >